Mitkä asiat kehossa vaikuttavat hyvinvointiin?


Pohdittaessa kehon tai elimistön hyvinvointia, ajatus ohjautuu väistämättä koettuun hyvään terveyteen ja toimintakykyisyyteen. On kuitenkin huomattava, että kehon hyvinvointi ymmärretään laajana ja moniulotteisena ilmiönä, joka saattaa tarkoittaa eri ihmisille hyvin erilaista tunnetta ja kehon tilaa.

Kehon hyvinvointiin voi vaikuttaa terveydellisten tekijöiden lisäksi muun muassa työ, toimeentulo, elinympäristö, turvallisuus, sosiaalinen verkosto tai muut elämän osa-alueet.


Merkittävää on myös miettiä, miten kehon hyvinvointi ilmenee. Kuinka kiinteästi esimerkiksi kehon ja mielen hyvinvointi ovat yhteydessä toisiinsa? Tarkoittaako hyvinvoiva keho sairauden tai sen aiheuttamien oireiden puuttumista ja ilmeneekö tämä automaattisesti hyvänä elämänlaatuna ja mahdollisuutena toteuttaa ja kehittää itseään?Kehon fyysinen hyvinvointi

 

Elämäntavoilla voidaan vaikuttaa voimakkaasti kehon hyvinvointia ja terveyttä edistävästi. Hyvä terveys ja elinvoimainen olo mielletään usein sairauden tai sen oireiden puuttumisena.

Useat elimelliset sairaudet, joihin liittyy fyysisiä oireita, vaikuttavat kehon hyvinvointiin. Jatkuvasti koholla oleva verenpaine voi aiheuttaa päänsärkyä tai sydänsuonten kalkkeutuminen synnyttää puristavan tunteen rinnassa fyysisen kuormituksen aikana.


Hyvä fyysinen kunto ja terveet elintavat, johon liittyy tupakoimattomuus ja kohtuullinen alkoholin käyttö, kytketään helposti ja perustellusti hyvinvoivaan kehoon. Omiin elämäntapoihin vaikuttaminen, saatikka kokonaan niiden muuttaminen, on helpommin sanottu kuin tehty.

Kuitenkin hyvä kunto ja liikunnallisesti aktiivinen elämäntyyli sekä terveellinen ruokavalio ja lepo ovat helppoja ”hyvinvoinnin avaimia” parempaan terveyteen ja sitä kautta hyvinvoivaan kehoon.

Etsi